Treść zapytania
 Zał nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Zał nr 2 – Formularz ofertowy
 Zał nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Zał nr 4 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów
 Zał nr 5 – Wykaz osób
 Zał nr 6 – Wzór umowy
 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Copyrighted Image

Skip to content